ღირებულებები

Valores

Ortiz&Asociados-ს პროფესინალიზმის გამოხატულებად მიაჩნია:

კლიენტთან სიახლოვე და მათი  ნდობა:

ჩვენს ვაგებთ გრძელვადიან ურთიერთობას იურისტსა და კლიენტს შორის ყველა კონკრეტული შემთხვევისათვის საუკეთესო  გამოსავალის მოძიების საფუძველზე. 

ადამიანები პირველ ადგილზე:

ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს გუნდს. ვიცით, რომ ყველა იმ ადამიანის გარეშე, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ოფისებში, შეუძლებელი იქნებოდა კლიენტებისათვის შეგვეთავაზებინა უმაღლესი დონის იურიდიული მომსახურება.

გუნდის სრულყოფილება და სპეციალიზაცია:

ჩვენი იურისტები სპეციალიზირდებიან სხვადასხვა სამართლებრივ სფეროებში. მუდმივი სწავლება და მუდმივი განახლება საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად იძლევა სრულყოფილების გარანტიას.

ზოგადი ეთიკის და პროფესიული ეთიკის ნორმების პატივისცემა