სოციალურ-კორპორატიული პასუხისმგებლობა

Responsabilidad Social Corporativa

Ortiz&Asociados-ში ვაცნობიერებთ,  პასუხისმგებლები და დარწმუნებულები ვართ, რომ ხელი უნდა შევუწყოთ უფრო სამართლიანი საზოგადოების ჩამოყალიბებას, რომელშიც პატივს სცემენ ნებისმიერი ადამიანის უფლებებს, მათი ეკონომიური რესურსების მიუხედავად. ამიტომ, სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში აქტიური მონაწილეობით Ortiz&Asociados-მა ვალენსიელი ხალხისათვის საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი შეიძინა.

Empresa con valor Casa Caridad