შრომის სამართალი

Laboral

Ortiz&Asociados არის წამყვანი იურიდიული ფირმა, რომელიც უწევს იურიდიულ კონსულტაციებს და დაცვას შრომის სამართლის სფეროში. 20 წლიანი გამოცდილება ადასტურებს ჩვენს სპეციალიზაციას იურისპრუდენციის ისეთ სფეროში, რომელიც განიცდის ყველაზე მეტ საკანონმდებლო ცვლილებებს.

კომპანიებისათვის კონსულტაციის გაწევა და შრომითი რესურსების ინტეგრალური მართვა.

ხელშეკრულებები, ხელფასები, შენატანები, შრომითი სანქციები, გათავისუფლებები, შრომის რეგულირების დოკუმენტები, კოლექტიური ხელშეკრულებები, შრომის ინსპექტირება და ადმინისტრაციული და სასამართლო საჩივრების ყველა სახეობა.