სამოქალაქო და სამემკვიდრეო სამართალი

Civil

ჩვენ ვუწევთ კონსულტაციებს, მივდივართ მოლაპარაკებებზე და ვიცავთ ჩვენი კლიენტების კონკრეტულ ინტერესებს ინდივიდუალური მიდგომითა და სრული პასუხისმგებლობით.

ვალდებულებების და ხელშეკრულებების სამართალი

ვუწევთ კონსულტაციებს ხელშეკრულების მომზადებისა და მათი დარღვევების გასაჩივრების საკითხებზე.

საოჯახო სამართალი

დაშორება, გაყრა, ქორწინების გაბათილება, ჯვრის აყრა, ანდერძი, ინვალიდობა, მშობლობის დადგენა, მეურვეობა.

უძრავი ქონებისა და საერთო საცხოვრებლის ფარგლებში კერძო საკუთრების სამართალი.

სასოფლო-სამეურნეო და უბრანული არენდა, მესაკუთრეთა ამხანაგობა.

მშენებლობის სამართალი

სამშენებლო აგენტების პასუხისმგებლობები, ხელშეკრულებების შედგენა.