საერთაშორისო

Internacional

კომპანიების ინტერნაციონალიზაციის 17 წელზე მეტი გამოცდილებით, პროექტები შემუშავდა ხუთივე კონტინენტზე.

ამჟამად ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას ორმაგი ასპექტში: იურიდიული / ფისკალური ნაწილი და მეორე მიმართულება, რომელიც აუცილებელია კომერციალიზაციისა და განვითარებისათვის.

იურიდიული ნაწილი

სხვა ქვეყანებში დაფუძნებისათვის, მუდმივი წარმომადგენლობის, შვილობილი კომპანიების, ფილიალების დაარსებისთვის კომერციული, სამოქალაქო ადმინისტრაციული და ფისკალური კანონმდებლობის შესწავლა; ბიზნესმენებისათვის კონსულტაციების გაწევა სხვა ქვეყანაში წარმატებული საქმიანობისათვის; კომპანიის ან ბიზნეს ჯგუფის შექმნისათვის საერთაშორისო დაბეგვრის გამოყენება; საერთაშორისო კონტრაქტები, ფულის მიღების და გადახდების საშუალებები; სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია; ანტიდამპინგული ზომები.

ეკონომიკური ნაწილი

ინფორმაცია საერთაშორისო ბაზრების შესახებ; სწავლის მისია; ინტერნაციონალიზაციის გეგმები; მონაწილეობა გამოფენებში; სახელმწიფო ორგანოების რეგიონული და ეროვნული სუბსიდიების ძიება და დამუშავება.