ინტელექტუალური საკუთრება და ახალი ტექნოლოგიები

Propiedad Intelectual
  • ინტელექტუალური და სამრეწველო საკუთრება. ბრენდი,ბრენდინგი.
  • აუდიოვიზუალური სამართალი.
  • IT და ინტერნეტ სამართალი. ვებ განვითარება
  • პირადი მონაცემების დაცვა. 
  • ახალი ტექნოლოგიების უფლება. სტარტ აპი.
  • საკუთრების სამართალი.
  • ტურისტული სამართალი.