ინვესტიციები და უძრავი ქონების მართვა

Inversiones y Gestión Inmobiliaria

ბიზნეს მენეჯმენტისა და მომხმარებელთა ნდობის შედეგად, ჩვენ ვიძლევით რჩევებს ინვესტიციების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

კერძო ან კორპორატიული უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა

რენტაბელური შესყიდვების შემოთავაზება

ქონების  შეძენა მისი მართვისთვის. მოიჯარეების ძებნა ან პროექტის მენეჯმენტი მისი გაფართოებისთვის.

კომპანიების ყიდვა-გაყიდვის კვლევა, კონსულტაცია და მართვა

საინვესტიციო პარტნიორების ძებნა, შუამავლობა და კორპორატიული ოპერაციები.