ადმინისტრაციული სამართალი

Administrativo

ყველა სახის საკითხში საკონსულტაციო  მომსახურება და წარმომადგენლობა ადმინისტრაციებში, დარღვევები და ადმინისტრაციული სანქციები. ადმინისტრაციის ქონებრივი პასუხისმებლობა.

ადმინისტრაციულისქმეთწარმოება

საჯარო ადმინისტრაციის წინაშე უფლებების გასაჩივრება.

საჯარო სექტორის რეკრუტირება

ადმინისტრაციასთან კონტრაქტირების საქმეები. სახელმწიფოს კონტრაქტორის სტატუსის მისაღებად  კონსულტირება და საბუთების მომზადება. საკონსულტაციო მომსახურება სახელმწიფო შესყიდვების, ტენდერის, ბიდების, გასაჩივრების შესახებ.