კონტაქტი

საკონტაქტო ფორმა

   

   

  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგლამენტის (EU) 2016/679 დებულების შესაბამისად, ამ ფორმას წარდგენილ პირს შეუძლია განახორციელოს დაშვების, გამოსწორების, ოპოზიციის და / ან გაუქმება და შეზღუდვის და ტრანსპორტირების შესაძლებლობები, წერილობითი და ხელმოწერილი თხოვნით, რომელიც მიმართულია Ortiz y Asociados, Avda– ს, Antiguo Reino de Valencia, 15 - 6ª, 46005 ვალენსიაში და თან ახლავს განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ამ ფორმის საშუალებით შეგროვებული მონაცემების მიზანი სხვა არ იქნება, თუ არა მომხმარებლის პასუხზე პასუხის გაცემა აქ მითითებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ამისათვის შეამოწმეთ ეს პირობები. (Cookie Policy & Privacy)

   

  VALENCIA

  MADRID

  TIFLIS – GEORGIA